Ochrona imprez masowych

  • Przeszkolony personel z zakresu ochrony oraz pomocy przedmedycznej
  • Bezprzewodowe środki łączności
  • Wieloletnie doświadczenie