Polityka prywatności Polskich Agencji Ochrony S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Polskie Agencje Ochrony S.A. z siedzibą przy Aleja Stanów Zjednoczonych 59 w Warszawie.

I. Informacje o danych osobowych i o Administratorze

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kwalifikacje oraz wszelkie inne dane podane nam przez osobę/podmiot dobrowolnie w aplikacji, na naszej stronie internetowej, osobiście w naszych biurach, mailowo itd. Z chwilą podania swoich danych osobowych na naszej stronie internetowej automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką.

Administratorem danych osobowych jest PAO. S.A. z siedzibą w Warszawie przy Aleja Stanów Zjednoczonych 59, 04-028 Warszawa, dostępny pod adresem e-mail: rodo@pao.com.pl , lub pisemnie na adres Administratora.

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanym dalej „Rozporządzeniem”  oraz przepisów prawa krajowego.

Administrator przetwarza dane w celu:

  1. rekrutacji – proces rekrutacji prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) i f) Rozporządzenia, w celu zatrudnienia osób, których dane dotyczą, potencjalnych przyszłych pracowników; okres przechowywania danych to 2 lata; podanie danych ma charakter dobrowolny;
  2. przetwarzania danych pracowników- proces przetwarzania danych pracowników prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) c) i f) Rozporządzenia w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów prawa; okres przechowywania danych to 50 lat; podanie danych ma charakter obowiązkowy;
  3. obsługi klienta – proces obsługi klienta prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia w celu świadczenia usług na rzecz kontrahentów, w imieniu których występują ich przedstawiciele, okres przechowywania danych to 6 lat; podanie danych ma charakter obowiązkowy;
  4. sprzedaży – proces sprzedaży jest prowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia w celu przedstawienia oferty własnych usług i produktów oraz zawarcia umowy, okres przechowywania danych to 6 lat, podanie danych ma charakter obowiązkowy;
  5. marketingu – proces marketingu prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług wszelkimi kanałami komunikacji, okres przechowywania danych to 2 lata, podanie danych ma charakter dobrowolny.