Doświadczenie

Prowadzenie działalności związanej z ochroną osób i mienia wiąże się z odpowiedzialnością świadczonych usług na rzecz naszego Klienta dlatego też dokładamy wszelkich starań aby zdobyte przez nas doświadczenie poparte certyfikatami odzwierciedlone było w jakości naszych usług.

Jednocześnie chcemy aby zadowolenie naszych Klientów przełożyło się na trwałą i rzetelną współpracę z Zarządem Polskich Agencji Ochrony S.A.

Kilka słów o Polskich Agencjach Ochrony S.A.:

  • Koncesja L-1212/00 – dokument wydany przez MSWiA potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia, monitorowania sygnałów alarmowych, konwojowaniu wartości wartościowych i niebezpiecznych
  • Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego – dokument wydany przez ABW potwierdzający uprawnienia do informacji o klauzuli „POUFNE”
  • Rekomendacja Polskiej Izby Ochrony – dokument potwierdzający rzetelność wykonywanych usług. Jednocześnie Polskie Agencje Ochrony S.A. są współzałożycielem Polskiej Izby Ochrony.
  • Certyfikacja POLON-ALFA – dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do instalacji, programowania oraz konserwacji produktów firmy POLON-ALFA.
  • Imprezy Charytatywne – Polskie Agencje Ochrony S.A. od lat wspierają między innymi Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.