Konwojowanie wartości pieniężnych

  • Kwalifikowani pracownicy ochrony
  • Środki przymusu bezpośredniego
  • terminowość wykonanej usługi