Ochrona VIP

  • Bezpośrednia ochrona pracowników pełniących najważniejsze funkcje w firmie
  • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa
  • optymalny dobór urządzeń elektronicznej ochrony