Chodź bólu po stracie bliskiej osoby nie da się opisać słowami i żadne słowa nie sprawią, że on zniknie, to dzięki takim wiadomościom możemy chociaż w niewielkim stopniu okazać swoje wsparcie.

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny Tomasza Faliszewskiego, naszego kolegi i byłego Prezesa Zarządu Polskich Agencji Ochrony.
Łączymy się razem z Wami w bólu.

Zarząd i Pracownicy PAO.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Polskie Agencje Ochrony S. A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zarząd Spółki pod firmą Polskie Agencje Ochrony Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.