Wprowadzone przez admin

OSTATNIE POŻEGNANIE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszych kolegów, którzy zginęli tragicznie w wypadku samochodowym zostawiając w żałobie swoich najbliższych. Wyrazy żalu i współczucia Składa Zarząd i Pracownicy Polskich Agencji Ochrony

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARJUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Polskie Agencje Ochrony S. A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie […]