Wprowadzone przez admin

Chodź bólu po stracie bliskiej osoby nie da się opisać słowami i żadne słowa nie sprawią, że on zniknie, to dzięki takim wiadomościom możemy chociaż w niewielkim stopniu okazać swoje wsparcie. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny Tomasza Faliszewskiego, naszego kolegi i byłego Prezesa Zarządu Polskich Agencji Ochrony. Łączymy się razem z Wami w bólu. Zarząd i Pracownicy PAO.

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARJUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Polskie Agencje Ochrony S. A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie […]