Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszych kolegów, którzy zginęli tragicznie w wypadku samochodowym zostawiając w żałobie swoich najbliższych.
Wyrazy żalu i współczucia
Składa Zarząd i Pracownicy
Polskich Agencji Ochrony